Grzybowo 2015

13/5/2015

On 13th of May 2015 classes 1, 2 and 3 went  on a trip to Archeological Reserve in Grzybowo. Children had a great opportunity  to experience how  people used to live over 1000 years ago. We have been sightseeing the old settlement, visiting the old cottages and admiring the old tools and furniture used by the settlement’s inhabitants. We had also workshops on activities they were doing on a daily routine:  pottery and weaving.
We had a really great time!  


13-ego maja klasy 1,2 I 3 udały się na wycieczkę do Rezerwatu Archeologicznego w Grzybowie. Dzieci miały niesamowitą okazję przekonać się, jak ludzie żyli ponad 1000 lat temu. Zwiedzaliśmy dawną osadę wraz z jej domami oraz narzędziami i meblami używanymi przez dawnych mieszkańców. Uczestniczyliśmy również w warsztatach związanymi z codziennymi czynnościami mieszkańców osady: tkaniem i garncarstwem.
Bardzo nam się podobało!