Coloured Day - 14th February

17/2/2017

On Tuesday 14th February, we organised the third Coloured Day. This time we managed to collect 226zł for our Playground Appeal. The winner of the 'Guess how many sweets in the box” competition was Ksawery Nowak – Well done! No one managed to guess the exact amount (349), however Ksawery was the closest (345). To this day we have managed to collect 884,70zł from the Coloured Days! We hope that during the next event, all the pupils will take part. Please remember it your child comes to school on Coloured Day in their own clothes, he/she pays 2PLN for this privilege. This includes all the children from Nursery to Class 8! We will let you know the date soon!

 

W miniony wtorek 14 lutego, w Walentynki odbył się w szkole kolejny „kolorowy dzień”, podczas którego zebrano 226zł na rozbudowę naszego placu zabaw. Zwycięzcą konkursu „Zgadnij, ile cukierków jest w słoiku” został KSAWERY NOWAK – Gratulujemy! Nikt nie zgadł dokładnej liczby cukierków (349), Ksawery był najbliżej z sumą 345. Do tej pory zebraliśmy już na plac zabaw 884,70zł! Mamy nadzieję, że podczas kolejnego dnia wszystkie dzieci się przebiorą i wezmą czynny udział w zabawie. Przypominamy, że dzieci mogą przyjść przebrane pod warunkiem, że wrzucą do puszki 2zł. Dotyczy to wszystkich dzieci, od przedszkola do klasy 8. O kolejnym „kolorowym dniu” będziemy pisać niebawem.