CLASS 6 POLISH TEST

28/6/2012

This year 34.639 Polish pupils in the Wielkopolska region took the Class 6 Polish test, where a maximum of 40 points could be gained. Our three pupils from Class 6 gained an average of 36,33 points - gaining 1st place for our school- THE BEST RESULT IN POZNAŃ!CLICK HERE to see the results.

Wyniki sprawdzianu w poznańskich szkołach podstawowych. Sprawdzian Szóstoklasisty odbył się 3 kwietnia; w Wielkopolsce przystąpiło do niego 34,639 uczniów. Test miał sprawdzić, jak uczniowie opanowali umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wiedzy w praktyce. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 40. Trzy uczennice klasy 6 naszej szkoły zdobyły średnio 36,33 pkt - zdobywając tym samym 1. miejsce dla naszej szkoły w Poznaniu! GRATULACJE!WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY